Filippense 4:6 Die Boodskap: “Moenie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie. Gaan praat met God […]
plasma ball digital wallpaper
The average adult human brain, consisting of about 1 billion neurons, has the ability to store […]