Maar daar sal ʼn takkie uitspruit uit die stomp van Isai, en ʼn loot uit sy […]
Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. […]
Filippense 4:6 Die Boodskap: “Moenie oor dinge sit en tob of jou bekommer nie. Gaan praat met God […]
selective focus photography of person holding white clustered flowers
Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met […]
brown acoustic guitar on brown wooden floor
Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees; was my, dat ek witter kan wees […]
silhouette of man standing on seashore during sunset
Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.  […]
person using smartphone
Gaan nie haastig uit om te twis nie… (Spreuke 25:8) Ek sit nou die dag op […]