silhouette of man standing on seashore during sunset

Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. 

1Th 5:18 (AOV)

Agtergrond musiek: Aleluja – Iglesia Centro Mundail de Avivamiento

Paulus skryf in die vers aan die Korinthiërs dat hulle in alles dankbaar moet wees. Hoe kan ons as kinders van God in alles dankbaar wees, veral wanneer die moeilike tye aanbreek en dit lyk asof alles rondom ons donkerte is?

Past Karin gee met hierdie boodskappie vir ons meer om oor na te dink.

thankful blessed signage
Photo by Kiy Turk on Unsplash

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *