selective focus photography of person holding white clustered flowers

Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God.

Fil 4:6

Ons het ‘n paar uitdagings in ons lewe, dit kan baie faktore behels soos verhoudings, en dan ook soms ook die finansiële kwellinge.
Hoe hanteer mens die dinge? Dalk het jy jou deel gedoen, maar daar is al hierdie druk – hoe nou gemaak?

Past Karin gee met hierdie stemgreep vir ons raad uit die Woord.

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *